Beeldmerken

vrij werk

Mijn illustraties treffen ook doel als beeldmerk of logo.

Conferentie Jonger Wonen

In het voorjaar van 2019 be*tekende ik iets voor de conferentie Jonger Wonen 010 met als doel woningzoekende kwetsbare jongeren en andere betrokkenen bij elkaar te brengen. Een interessante middag waarvoor en waarop op mijn illustraties doel troffen. De opdrachtgever zei onder meer: ‘Daarbij ontwierp zij ook een supermooi en simpel logo voor de communicatie over de conferentie. Het logo gaf een herkenbaar en professioneel gezicht aan de bijeenkomst.’
Het grappige was dat het logo niet alleen in de uitnodiging werd gebruikt maar ook op de kaartjes op de stoelen en zelfs op de pennen voor de deelnemers!

Opdrachtgever: Dana Theewis, team Zorg & Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam

Praktisch boek

GELUK = een klavertje met vier kleuren * Inspiratie houdt zich niet aan bedtijden. Dus hoewel ik van plan was op tijd te gaan slapen, kreeg ik midden in de nacht de geest. Illustratie na illustratie vloeide moeiteloos uit mijn pen. Wat een geluk, en dat bleek later ook! Als cadeautje.

Want wat was er gebeurd?

Een collega vroeg me een klavertje vier te tekenen voor de communicatie over mentale gezondheid. Denk aan onder meer omgaan met depressie. Het klavertje kwam letterlijk terug aan het einde van de bijeenkomst over dit onderwerp.
‘Kan ik er wel mijn eigen draai aan geven?’, vroeg ik. ‘Zeker, verras ons maar!’, luidde de reactie.
Nadat 1 van de 8 illustraties als beeldmerk was gekozen, besloot ik een paar andere in mijn portfolio te bewaren.
Kort daarna liet ik tijdens een netwerkgesprek de illustratie bij deze post zien. Mijn gesprekspartner was ervan gecharmeerd en daaarom mailde ik ‘m naar haar. Als cadeautje.
Het gevolg? De vraag of ik hem op maat kon maken voor haar ofwel een nieuwe opdracht voor mijn onderneming!
Klavertjes vier geven brengt dus inderdaad geluk.

Opdrachtgever: Insights Discovery practicioners

Conferentie mentale gezondheid

Voor de conferentie over mentale gezondheid

en het hele uitnodigingstraject kreeg ik 5 heel gave en bruikbare illustraties die het onderwerp ‘depressie’ zeer levendig verbeelden..

Opdrachtgever: Anneth van Manen, adviseur communicatie, gemeente Rotterdam

Dit wil ik ook!

Leuk! Ik be*teken graag iets voor je! Bel of mail me, hier vind je mijn gegevens.

Hoe gaat het?

Toen ik als communicatieadviseur betrokken was bij de organisatie van een conferentie over het welzijn van jongeren in Rotterdam, bedacht ik beloftekaartjes. Dit om te zorgen dat de deelnemers na de brainstorm een concrete belofte zouden formuleren, opschrijven en nakomen. Uiteraard wilde ik ook meteen de illustratie wel maken. Deze werd ook gebruikt in de digitale uitnodiging.
Links de voorkant van het beloftekaartje dat op A6-formaat geprint werd, rechts de illustratie die meegestuurd werd met de evaluatie en de presentatie na afloop.

Opdrachtgever: Melany Evora, projectleider bijeenkomst Elke Jongere Telt (2018)

Rollend

Tijdens een sessie aanTekeningen maken hoorde ik de uitdrukking ‘eindeloos’ ontwikkelen. Dit beeld kwam daarbij in mij op. Het past ook bij mij: ik ben altijd in de leerstand. Daarom gebruikte ik deze grappige en strakke lijntekening op mijn visitekaartje. Hij staat ook in mijn digitale handtekening.

Eindeloos ontwikkelen.